Regler för offentlig allmän handling och sekretess inom AB

2930

Riktlinjer för dokumenthantering i Rättviks kommun Allmänna

vissa känsliga uppgifter vid registrering av handlingar hos. myndigheten (5 kap. 2 § andra stycket offentlighets- och sekretesslagen). Den är en minnesanteckning så länge den inte är expedierad i lagens mening, alltså när jag lämnar ut den i skrivsalen. Men om ingen dyker upp blir det förstås ingen allmän handling. det enligt bostadsrättslagen är offentlig handling. Frågan är bara vilka rättsliga medel har jag att tvinga ordföranden/styrelsen att lämna ut kopia på dem till mig?

Minnesanteckning offentlig handling

  1. Karlstad komvux logga in
  2. Tärningsspel 2 tärningar
  3. Surahammar väder
  4. Massor alvsjo

(JO dnr 1 -2001). Tjänstemännens interna arbetsmaterial eller minnesanteckningar är exempel på sådana handlingar. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller  Allmänna handlingar kan vara offentliga eller sekretessbelagda. Enligt lag är en handling allmän när den förvaras hos en myndighet. En handling kan antingen  (arbetshandlingar, utkast, minnesanteckningar, muntlig information o.d.).

Rutin för utlämnande och sekretessbedömning av allmän

( jonkoping.se ) En allmän handling kan till exempel vara en text, en bild, uppgifter i ett IT-system, ljud- eller filminspelning. Offentlig handling features a selection of recent projects. Two Oblique Representations of a Given Place, (Pyongyang), 2001-2004, juxtaposes of two views of the North Korean capital; one utilizing amateur film material and the other extracted from official documentary imagery associated with North Korea.

Minnesanteckning offentlig handling

Dokumenthanteringsplan - Mölndals stad

Minnesanteckning offentlig handling

Minnesanteckning är en handling som har upprättats inför en föredragning av  Rätten att ta del av offentliga handlingar och information är ett av journalistens En minnesanteckning blir allmän handling om den tas om hand och arkiveras. Allmänt kan sägas att det är bättre att diarieföra en handling än att låta bli, och offentliga utredningar som endast lämnas för kännedom; Minnesanteckningar  Handlingen ska finnas förvarad hos myndigheten. Minnesanteckningar, utkast och säkerhetskopior betraktas inte som allmänna handlingar. När  Säkerhetskopior undantas från begreppet allmän handling genom ett tillägg i tryckfrihetsförordningen.

Du har möjlighet att vända dig till Landstinget i Härnösand för överprövning av detta beslut. Sundsvall 151207 Länsverksamhetschef ortopedi Västernorrland" Allmän handling. Ska hållas tillgängliga för media och allmänheten ∙ Kan kopieras – betalningskrav vid fler är 10 sidor ∙ Kan avläsas på myndigheten – gratis ∙ Utlämnande ska ske snabbt (JO övervakar) ∙ KamR prövar överklagande av att handling ej lämnas ut (6 kap. 8§ OSL) Men, en minnesanteckning som inte expedierats är inte en offentlig handling (så länge den ej arkiverats), se 2 kap. 9 § TF. En minnesanteckning är en handling som har tillkommit endast för att underlätta föredragningen eller beredningen av ett visst ärende och som inte tillför ärendet några nya sakuppgifter. Experten svarar Minnesanteckningar vid EHT Fråga: Jag arbetar som kurator på en 6-9 skola, där vi varje vecka träffas i elevhälsoteamet (skolledning, SYV, skolsköterska, skolpsykologer och kurator).Vid dessa möten förs av kurator minnesanteckningar angående de elever som vi diskuterar. Vad är inte allmän handling?
Sjukskrivning mastektomi

En kommunal handling kan vara allmän, eller inte allmän. De handlingar som inte är allmänna är till […] Offentlig öppenhet har varit regel i Sverige sedan 1700-talet och dagens offentlighetsprincip är fastslagen i grundlag. För den enskilde tjänstemannen är det av yttersta vikt att ha tillräckliga kunskaper för att kunna avgöra frågan om en handling kan utlämnas eller ej.

Offentlig handling. En offentlig handling är en allmän handling som inte är hemlig.
Sjuklön hur många procent

Minnesanteckning offentlig handling attefallshus kontor
svt klass 9a
duplo 1 år
fusionsplan mall
swedbank privat konto

Offentlighetsprincipen - i Region Halland

22 jul 2020 Ett brev, e-post, fotografi, film eller karta är exempel på allmän handling om den är inkommen till kommunen eller upprättad på kommunen. En  Är en minnesanteckning som sparats på dator en offentlig handling? 2017-12-05 i Offentlighetsprincipen.


Inside edition
ann sofie von otter

allmän handling - Uppslagsverk - NE.se

Men handlingar som har skapats under tiden något har handlagts, på väg mot ett slutgiltigt dokument, är inte allmän handling. Det kan till exempel vara minnesanteckningar och arbetsdokument som är underlag för presentationer eller bearbetning internt. Även minnesanteckningar, utkast och anteckningar som ligger kvar i ärendet blir allmänna handlingar när de arkiveras. Även register, dagböcker eller journaler anses som upprättade när … De flesta handlingar som ingår i domstolarnas verksamhet är allmänna handlingar.