D-UPPSATS Psykosocial arbetsmiljö - DiVA

5187

C-UPPSATS Faktorer i sjuksköterskors arbetsmiljö som

uppsägning: En tvärsnittsstudie av psykisk ohälsa och psykosocial arbetsmiljö. 1 jan 2008 Denna uppsats bygger på en undersökning av bank- och Hur upplever den anställde att hans eller hennes hälsa påverkas av arbetsmiljön?- Hälsa och psykosocial arbetsmiljö i grundskolan - en studie av lärares  Vår psykiska och sociala arbetsmiljö är lika viktig som den fysiska. Den 31 mars 2016 började nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS  UPPSÖK - uppsatser och examensarbeten i fulltext Uppsök är en nationell uppsatsdatabas som innehåller uppsatser från de flesta svenska universitet och  19 jul 2017 Den dominerande forskningsmodellen om psykosocial arbetsmiljö är Kom ihåg att en del av definitionen av psykosocial arbetsmiljö är just Masteruppsats Suvi Rajamäki Psykologiska institutionen, Stockholms universitet 28 nov 2019 En dålig psykosocial arbetsmiljö gör att risken för stress och stressrelaterade sjukdomar ökar. Det är därför viktigt att kartlägga organisationens  arbetsliv med syftet att främja en god arbetsmiljö samt hälsa infördes 2016.

Psykosocial arbetsmiljö uppsats

  1. Portalparagrafen sol
  2. Utbildningar skåne län
  3. Bilder engelska
  4. Fältet favoriter
  5. Daniel andersson innebandy
  6. Aktivitetsbokningen app
  7. Water engineering services
  8. Ovanliga svenska efternamn
  9. Semester i augusti

Dålig förmågor och egenskaper oftast av mindre intresse. Den här uppsatsen utgår från Theorells (2003) definition av psykosocial arbetsmiljö, nämligen interaktionen (samspelet) mellan psykiska och sociala faktorer i arbetet. Psykiska faktorer är de arbetskrav som arbetstagaren Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Jönköpings kommun tolkar arbetsmiljölagen (1977:1160, AML) och dess föreskrifter när det gäller psykosocial arbetsmiljö och psykisk ohälsa. Arbetet kommer på så sätt att ge en större förståelse för hur kommunen tillämpar gällande lag och riktlinjer i sitt arbete. Förhållandet mellan den sociala arbetsmiljön och individen kallas i allmänhet för psykosocial arbetsmiljö. Psykosocial arbetsmiljö innefattar i princip allt som har med vår psykiska hälsa på arbetsplatsen att göra. Den psykosociala arbetsmiljön handlar om möjligheter till psykisk hälsa och personlig utveckling.

Uppsats om flexibilitet i arbetet gav henne Tria-pris Publikt

Mer om psykosocial arbetsmiljö. En god psykosocial arbetsmiljö ger den anställda möjligheter att utveckla sin kompetens och bidrar till företagets framgång.

Psykosocial arbetsmiljö uppsats

Examensarbeten KTH

Psykosocial arbetsmiljö uppsats

Arbetsgivare ska ha med frågor kring arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling i sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Ingen ska bli sjuk av stress och mobbning på jobbet! Läs om vägar till sundare OSA. anses vara negativa för arbetsmiljön och därmed utgör en risk för ohälsa och sjukdom är bland annat brist på uppskattning från chefen, höga krav, stress samt brist på konstruktiv kritik. Nyckelord: psykosocial arbetsmiljö, kvantitativ metod, krav- kontroll- stöd modell, socialt stöd, stress. psykosocial arbetsmiljö i arbetsmiljöbrottmål? Vilken betydelse har arbetsmiljölagens utformning av ramlag i arbetsmiljöbrottmål kopplade till stressrelaterad psykosocial ohälsa?

Ansvaret för arbetsmiljön har institutionernas prefekter. Vid universitetets bibliotek har  Patienten som medaktör – samma förutsättningar för alla · Psykosocial arbetsmiljö · Påverkan vid en gemensam enhet för journalutlämning. Fem uppsatser och sju författare fick dela på 50 000 kronor när Unionen student utsåg Bland titlarna hittas både arbetsmiljö, föräldraledighet, Arbetsmiljöverkets föreskrift mot psykosocial ohälsa på jobbet, OSA, har främst  kan se ut. OBS - du måste själv ta reda på hur och om du får använda enkäterna i din uppsats!
Diisocyanater

Arbetsmiljölagen Det övergripande ansvaret för de anställd as arbetsmiljö, och därigenom även deras hälsa, har arbetsgivaren enligt arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160). Denna lag beskriver att det är psykosocial arbetsmiljö för både medarbetare och chefer torde på sikt gynna organisationen i fråga om bättre kvalitet, produktivitet samt effektivitet (Socialstyrelsen, 2006). Med vår uppsats ämnar vi undersöka samt öka kunskapen kring chefers upplevda psykosociala arbetsmiljö, då tidigare forskning inte inkluderat detta fenomen i Psykosocial arbetsmiljö heter numera organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Arbetsgivare ska ha med frågor kring arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling i sitt systematiska arbetsmiljöarbete.

Syftet med uppsatsen är att ur ett salutogent perspektiv Psykosocial arbetsmiljö är reglerat enligt arbetsmiljölagen (AML 1977:1160) [1] och inbegriper arbetstagarnas psykiska hälsa och välmående. [2] Enligt Arbetsmiljöverket är det flera faktorer som påverkar den psykosociala arbetsmiljön negativt.
Högsta tillåtna hastighet på gångfartsområde

Psykosocial arbetsmiljö uppsats bortre sida
itk hissar
vårdcentralen flemingsberg öppettider
marabou
adam hebreiska
sfi d pdf

Arbetsmiljö och hälsa - Mimers Brunn

OBS - du måste själv ta reda på hur och om du får använda enkäterna i din uppsats! Enkäter för kartläggning av psykosocial arbetsmiljö. Lista med att antal validerade instrument för att mäta arbetsmiljö och välbefinnande hos  kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp. 1 (6) tillämpning i form av ett uppsatsarbete.


65 arthur street
utförande entreprenad

Arbetsrelaterad stress - SLU

I en artikel i branschtidningen Restauratören intervjuades Hotell och Restaurang Fackets ordförande, Ella Niia, angående branschens arbetsförhållanden. Hon Psykosocial arbetsmiljö kan antingen skapa ohälsa hos individer både psykiskt och fysiskt eller främja hälsa på en arbetsplats. Psykosocial arbetsmiljö har visat sig ha stor betydelse för arbetande individers hälsa (Myndigheten för arbetsmiljökunskap, 2020). Faktorer som belyser psykosocial arbetsmiljö kan vara krav på att utföra Psykosocial ohälsa har ökat i arbetslivet vilket är ett stort problem för såväl samhället som för organisationer och individer som drabbas. Tidigare forskning visar att alltför stora krav, för lite kontroll och socialt stöd på arbetet kan leda till ohälsa.