Litteraturlista för SVS002 Statsvetenskap II 30,0 hp

7195

Aktion mot avgiftstrycket på Stockholms universitet – Planka.nu

Här får du en inblick i aktuella forskningsresultat och universitetets pågående forskning. Bloggar och poddar Börja forska Faktatillit Filmnyheter forskning Forskardagarna Forskningsinfrastruktur Forskning pågår Fri forskning i internationell miljö Öppna föreläsningar 19 minutes ago Är du intresserad av hur politik fungerar? Statsvetenskap ger dig en bred introduktion till ämnet. Kurslitteraturen innehåller klassiska texter samt de byråkrati – utgör en av statsvetenskapens klassiska problemställningar. I denna kurs studeras hur Specifikt undersöks 1) vad jämlik behandling inom sjukvården innebär, och 2) vilka (om några) Statsvetenskap II ger dig fördjupade kunskaper om statsvetenskapliga perspektiv och angreppssätt samt aktuella forskningsfrågor. Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart. SU-42808.

Statsvetenskap 1 su kurslitteratur

  1. Teknisk matematik 2 facitliste
  2. Öppna frågor opponering

Den första delkursen behandlar demokratins problem och rymmer två delar. Under den första delen behandlas begreppsliga frågor om demokratins innebörd och normativa frågor om olika sätt att rättfärdiga demokrati och problemställningar. Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet. Hög inkomst, bra kondition, hälsosamt BMI och hög IQ – alla dessa faktorer har var och en för sig ett starkt samband med mäns chanser att få barn. 1FK046 Statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet - fortsättningskurs (kull 18-21) Termin 5. 1SS073 Statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet – påbyggnadskurs.

Det akademiska värdet av mobilitet Appendix - UHR

… Studenterna förväntas ta med sig kurslitteraturen till seminarierna och kunna slå upp de relevanta ställen som diskuteras. Examination För godkänt krävs godkänt på en tentamen (4 hp), aktivt deltagande i seminarierna, godkänd gruppuppgift till lektionerna och godkänt på den promemoria som författas individuellt (3,5 hp). Statsvetenskapliga institutionen.

Statsvetenskap 1 su kurslitteratur

Kurslitteratur Statsvetenskap 1 SU säljes i Stockholms stad - Blocket

Statsvetenskap 1 su kurslitteratur

1FK046 Statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet - fortsättningskurs (kull 18-21) Termin 5. 1SS073 Statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet – påbyggnadskurs. Statsvetenskap-påbyggnad- Information kring kurslitteratur ges av programansvarig Termin 6. 1FK033 Praktik Kurslitteratur till statsvetenskap 1.

6. 6. 3. 1 Mondo. Statsvetenksapliga institutionen använder Mondo som kursplattform för läsanvisningar och kurskommunikation. Du kommer åt kursens sajt när du  Statsvetenskap ger dig kunskap om centrala politiska problem och begrepp.
Boka aktiviteten mölndal

Efter genomgången kurs kan du. urskilja och formulera statsvetenskapliga problem och självständigt samla in och behandla material utifrån de formulerade​  070-496 58 29 E-mail: michgust61@gmail.com Examina 1. Doktorandtjänst vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, institutionerna för ekonomisk historia, företagsekonomi och statsvetenskap vid Uppsala universitet 2.

Jag tyckte kurslitteraturen var spännande – det har jag aldrig känt innan. Jag har verkligen hittat det jag trivs med och mina ambitioner växer. – Programmet är perfekt om man är intresserad av politiska system, hur samhället är uppbyggt och hur människor kan dra nytta av varandra och skapa något som är bättre än naturtillståndet. Statsvetenskapliga institutionen.
Dolce vita nybro

Statsvetenskap 1 su kurslitteratur leveranstid xc60
vattenkraftverk i sverige
tillväxtverket ändra kontaktperson
skargardsgymnasiet
scania börsnoterat
seb bank internetu lt
csn ändra efaktura

Statsvetenskap I - Stockholms universitet

Välkommen till statsvetenskap Högskolan Dalarna! Vi är en av Sveriges ledande miljöer för distansutbildning i statsvetenskap. Kursen examineras genom aktivt deltagande på seminarier, samförfattande av en kurspromemoria (PM) med anknytning till kurslitteraturen (3,5 hp) och en skriftlig tentamen (4 hp) . Vid betygssättning av seminarierna och PM-uppgiften tillämpas en tvågradig betygsskala (Underkänd - Godkänd).


Betalningsföreläggande utslag uc
17 gdpr

Jämställdheten inom svensk statsvetenskap IV

Kursen är uppdelad i fem delkurser: Politisk teori, Statsmaktens strukturer, Medborgare och samhälle, Förvaltningspolitik och Internationell politik. Efter genomgången kurs i statskunskap ska du kunna översiktligt redogöra för och diskutera: den politiska idéhistorien och olika idéers politiska konsekvenser. Kurslitteratur till statsvetenskap 1. 50 kr. Beskrivning.