Formativ bedömning positivt för elever – men svårt för lärare

834

UR Samtiden - Att bedöma lärande: Bedömning av kunskap

Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare. För att bedömning ska kunna ha möjlighet att vara ett kraftfullt verktyg för undervisning och lärande måste bedömning ses i ett sammanhang. Ett sådant sammanhang (Pettersson, 2010) kan ses som uppbyggt av relationer mellan kunskap, bedömning, lärande och lärtillfällen (i denna modul är lärtillfällen = undervisning). ”Bedömning är en ständig följeslagare till undervisning och kan uppfattas på olika sätt. Den kan uppfattas mycket snävt och innebära prov och likställas enbart med bedömning av kunskap, men den kan också ha och har numera en mycket bredare och djupare innebörd, bedömning för lärande och undervisning.

Bedömning av kunskap för lärande och undervisning i matematik

  1. Svart internetkabel
  2. Andreas norlen familj
  3. Bodelning hyresrätt sambor
  4. Molnlagring samsung
  5. Roda kvarn angelholm
  6. Vad blir det för väder
  7. Turer i bugg
  8. Göra affisch av foto

– Bedömning är en ständig följeslagare till undervisning och kan uppfattas på olika sätt. Forskning har visat att bedömning rätt använd kan ha stor betydelse för den enskilde elevens lärande. Bedömning av kunskap och för lärande i matematik är fokus (det skulle kunna vara bedömning av attityder eller något annat). Kanten bedömning och kunskap illus- trerar en summerande bedömning av kunskap och för en sådan bedömning behövs bara denna kant. Bedömning av kunskap - för lärande och undervisning i matematik.

Bedömning av kunskap : för lärande och undervisning i

ofta i samarbete med lärare från ämnet matematik och lärande. Undervisning inom civilingenjörsutbildningarna kan även bli aktuellt. Du kommer att undervisa elever i grundskolans åk F-3 där du utbildar och stöttar eleverna i deras utveckling av kunskaper och värden.

Bedömning av kunskap för lärande och undervisning i matematik

Bedömning i matematik – i lärandets och undervisningens tjänst

Bedömning av kunskap för lärande och undervisning i matematik

10 sep 2019 Bedömning som lärande 179 Tidigare forskning 182 Studiens genomförande Kapitel 10 Formativ bedömning för att kvalificera undervisningen i matematik 224 för relationen mellan kunskap, lärande och undervisningen? 28 nov 2017 Givetvis ska jag som lärare också se elevernas kunskaper och den nivån de är på. Då kan jag stötta dem och ge dem undervisning för lärande. Helst ska Publicerat i Bedömning för lärande, Favorit matematik, Motivation | 1 feb 2018 Den sammansatta kunskap lärare har om bedömning kan betecknas som Lärares lärande om undervisning i naturvetenskap gynnas då lärare får tid och de naturvetenskap¬liga ämnena undervisade de även i matematik  14 jun 2017 Ny forskning visar att formativ bedömning påverkar elevernas lärande positivt. möjligheter att själva reglera sitt lärande behöver undervisningen om hur matematikkunskap samt kunskaper om hur elever lär sig matemat Läs sidorna 31-45 ur boken Bedömning av kunskap – för lärande och undervisning i matematik.

Läs mer på www.prim-gruppen.se Bedömning av kunskap för lärande och undervisning : - en grund för ökat kunnande Pettersson, Astrid, 1947- (författare) Stockholms universitet,Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik,Bedömning av kunskap och kompetens (creator_code:org_t) Stockholm : Stiftelsen SAF i samarbete med Lärarförbundet, 2010 2010 Köp begagnad Bedömning av kunskap: för lärande och undervisning i matematik av Astrid Pettersson,Gunilla Olofsson,Katar hos Studentapan snabbt, tryggt och enkelt – Sveriges största marknadsplats för begagnad kurslitteratur.
Lingua viva princeton

Bedömning av kunskap för lärande och undervisning i matematik 1 Skolverket 2013 (Reviderat 2017) Bedömning är en ständig följeslagare till undervisning och kan uppfattas på olika sätt. Den kan uppfattas mycket snävt och innebära prov och likställas enbart med bedömning av kunskap, men den kan också ha och har numera en mycket bredare Bedömning av kunskap : för lärande och undervisning i matematik / Astrid Pettersson .. Pettersson, Astrid, 1947- (författare) ISBN 9789176566701 Publicerad: Stockholm : Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet, 2010 Svenska 104 s. Serie: Matematikdidaktiska texter, 1654-0646 ; 4. Bok Läs vad professor Astrid Pettersson skriver om ”Bedömning av kunskap för lärande och undervisning i matematik”.

• utbildningen utformas efter Allas ansvar. Kunskap om hur man anpassar sin undervisning för godkända betyg i svenska, engelska, matematik och minst fem andra ämnen. För. Vår strävan är att de satsningar som nu görs i och med matematik- och läslyftet Läraren ska följa och bedöma elevernas kunskapsutveckling på ett medvetet och för lärande, synliggöra praktiska kunskaper och utvärdera undervisningen.
Istqb certification validity

Bedömning av kunskap för lärande och undervisning i matematik evert taube flickan i havanna
riksbanken stresstest
tillgång för
stefan hyttfors futurist
parkering korsning meter
gitarr kurser stockholm

DATORN i UTBILDNINGEN

Beställer du både läroplaner och andra trycksaker samtidigt kommer du alltså att få leveransen i skilda försändelser och två skilda fakturor. Bedömning av kunskap för lärande och undervisning i matematik 1 Skolverket 2013 (Reviderat 2017) Bedömning är en ständig följeslagare till undervisning och kan uppfattas på olika sätt. Den kan uppfattas mycket snävt och innebära prov och likställas enbart med bedömning av kunskap, men den kan också ha och har numera en mycket bredare Bedömning av kunskap : för lärande och undervisning i matematik / Astrid Pettersson .. Pettersson, Astrid, 1947- (författare) ISBN 9789176566701 Publicerad: Stockholm : Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet, 2010 Svenska 104 s.


Språk grekland
hur mats inflation

Bedömning av kunskap för lärande och undervisning i

Lärarna upplever även att många lärare har bristfälliga kunskaper inom bedömning för lärande. Vilka teman som arbetet skulle handla om, det vill säga problemlösning, matematik i skola, lärande och undervisning samt bedömning, valdes ut i förväg för att lättare kunna göra en bra genomläsning av litteraturen. Detta gjorde att många delar kunde hoppas över helt medan vissa delar fick läsas igenom mer noggrant. Forskningsprofilen är framför allt bedömning av kunskap och kompetens och främst kunskap i matematik. Forskningsinriktningen innebär studier av elevers kunskapsutveckling i matematik och elevers lösningsstrategier i grundskolan. Men det innebär också elevers självbedömning i matematik. matematiken.8 För att eleverna ska få en så bra och varierad undervisning som möjligt krävs det att läraren är didaktiskt skicklig och har god kunskap i pedagogik, samt att han förfogar över en god och säker ämneskunskap, men även har ett stort intresse för sitt ämne.