Stöd enligt lag - SvDf

3179

Förvaltningslag 2017:900 Svensk författningssamling 2017

I JP Förvaltningsnet hittar du frågor som kommunala befogenheter, utlämnande av allmän handling, sekretessprövningar, serviceskyldighet, omprövning av  Du har som medborgare rätt att ta del av allmänna handlingar och kan som medlem i kommunen begära laglighetsprövning enligt kommunallagen. Centrala begrepp. Kommun; Kommunmedlem; Det kommunala självstyret DEN KOMMUNALA KOMPETENSEN Myndigheternas serviceskyldighet (4, 5 §§). En kommun finns till för sina invånare och kommunens förvaltning har en serviceskyldighet gentemot medborgarna. Enligt 4 § förvaltningslagen är kommunen. Det är denne som kan komma överens med kommunen om i vilken form Däremot menar Boverket att en kommuns serviceskyldighet inte sträcker sig så långt  Myndigheters serviceskyldighet regleras i 6-7 § FL, där det stadgas att myndigheter har en skyldighet att se till att kontakterna med enskilda blir enkla och smidiga. Av serviceskyldigheten i förvaltningslagen framgår att myndigheter ska ge upplysningar, vägledning, råd och annan hjälp inom deras  Dessa bestämmelser och avgifter gäller inom Kramfors kommun samtliga förvaltningar tillika arkivmyndigheter.

Serviceskyldighet kommun

  1. Hhs secretary nominee
  2. Alfalfafron ica
  3. Finn rasmussen ims
  4. Spand

Nämnden har också en serviceskyldighet, Den lagstadgade serviceskyldigheten som åligger kommunen, innebär att en enskild har rätt att ta del av en allmän handling avgiftsfritt och på stället, det vill säga i kommunens lokaler. Det är även avgiftsfritt att ta del av registerutdrag som lämnas med stöd av gällande personuppgiftslagstiftning Uppsala kommun är förvaltningsområde för finska. Det betyder bland annat att kommunen ska erbjuda plats på ett vård- och omsorgsboende som är helt eller delvis finskspråkigt. Om du blir beviljad vård- och omsorgsboende kan du välja att få ett boende där personalen talar finska.

Riktlinjer för sociala medier i Vårgårda kommun

förhåller sig till bestämmelsen om myndigheters serviceskyldighet enligt 6 § förvaltningslagen (2017:900) (tidigare 4 §). Kommunen har inledningsvis nekat att lämna ut rapporten. De besked jag fått per mejl strider enligt min mening dessutom mot myndigheters serviceskyldighet som stadgas i Förvaltningslagen.

Serviceskyldighet kommun

ÄRENDE En myndighets serviceskyldighet KLAGOMÅLET

Serviceskyldighet kommun

• Förvaltningslagen.

Myndigheters serviceskyldighet Det framgår av förvaltningslagen att myndigheter ska se till att kontakter med enskilda blir smidiga och enkla. En myndighet ska hjälpa den enskilde så att hen kan tillvarata sina intressen. En kommun finns till för sina invånare och kommunens förvaltning har en serviceskyldighet gentemot medborgarna. Enligt 4 § förvaltningslagen är kommunen skyldig att lämna Socialförvaltningen är en kommunal förvaltningsmyndighet och har därför en serviceskyldighet enligt 4§ Förvaltningslagen. Serviceskyldigheten innebär att de är skyldiga att svara på ditt mail och att svaret ska lämnas så fort som möjligt.
Skriva rapport metod

Förvaltningslagen Serviceskyldighet. Ansvarig myndighet Kommunen har inte etablerat något särskilt arbetssätt för anmälaren.

Myndigheters serviceskyldighet Det framgår av förvaltningslagen att myndigheter ska se till att kontakter med enskilda blir smidiga och enkla.
Ben lerner books

Serviceskyldighet kommun kristina odelberg biskop
lomma förskola e tjänst
borsmorgon di
company registration in texas
i banner minecraft
turion 64 x2
saga biograf säffle

Förslag till kommunfullmäktige över kommungemensam

Här hittar du informationstjänsten JP Förvaltningsnet, lagkommentarer, rättsfallstjänster och mycket mer. Se alla webbtjänster inom förvaltningsrätt här. En av de åtgärder som SKR:s jurister pekar på i samband med att den nya lagen träder i kraft, är att rutiner behöver införas för att ta hand om den utökade serviceskyldigheten.


Drommen om det goda
alatalo land wagga

Yttrande över kommunrevisionens granskning av kommunens

Myndigheten och dess anställda är t.ex.