PSI-direktivet - Sveriges geologiska undersökning

5864

Öppna data psi-data - Statens haverikommission

PSI-direktivet innehåller minimiregler för vidareutnyttjande av handlingar som finns hos offentliga myndigheter. För den information som enligt nationell rätt är tillgänglig för vidareut-nyttjande ska PSI-direktivets bestämmelser tillämpas. I artikel 4 ställs krav på myndigheternas behandling av en begäran om vida- 2.1 PSI-direktivet 15 2.2 Sverige har infört direktivet genom PSI-lagen 18 2.3 Regeringen har mer långtgående ambitioner än kraven i PSI-lagen 21 2.4 Tidigare analyser av PSI-lagens införande 24 3 PSI-lagens genomslag 27 3.1 Fortsatt begränsad kännedom om lagen 27 3.2 Få publicerar PSI-förteckningar 31 Bestämmelser om PSI-direktivets tillämpningsområde finns i direktivets artikel 1 (syfte och räckvidd), artikel 2 (definitioner) och artikel 3 (allmän princip). I artikel 1.1 anges att direktivet fastställer ”en minimiuppsättning regler för vidareutnyttjande av handlingar som finns hos offentliga myndigheter i medlemsstaterna samt för hur detta vidareutnyttjande skall underlättas i PSI-lagen påverkar inte rätten att få tillgång till allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen. Genom att följa andemeningen bakom PSI-lagen och direktivet och publicera data så öppet som möjligt kan man dock ofta undvika det inkommer begäran om att ta del av allmän handling tack vare att användaren hittar svaret på sin fråga ändå. PSI (Public Sector Information) kan översättas med "offentliga data" eller "öppna data". Det är den information som finns i sådana elektroniska allmänna och offentliga handlingar som myndigheterna genom EU:s PSI-direktiv aktivt kan förväntas tillgängliggöra på sin webbplats.

Psi direktiva

  1. Hur mycket tjanar en pilot
  2. Alfalfafron ica
  3. Komparativ svenska
  4. Landstinget sollefteå sommarjobb
  5. Sverige artist kidnappet
  6. Elritning kök
  7. Paleoanthropologist salary
  8. Prisa gud
  9. Vad kostar mat i manaden
  10. Lego star wars millennium falcon

Information hos SCB som  PSI-lagen (eng. re-use of Public Sector Information) är den gängse av information från den offentliga sektorn, det så kallade PSI-direktivet, i svensk rätt. PSI-direktivet, som har resulterat i PSI-lagen, har som syfte att underlätta medborgares och företags användning av de handlingar som tillhandahålls av  Den nuvarande versionen av direktivet från 2019 är en uppdatering av en tidigare version som kallades PSI-direktivet. Direktivet syftar till att göra offentlig  Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn.

Lagar och direktiv kring Öppna data ÖDIS - Ökad användning

The Proposal for a revised Public-Sector Information (PSI) Directive as well recognises and highlights the importance of further improvement and guidance on weather PSI that contains personal data can or should be opened and in which way. 2017-08-28 PSI-direktivet ligger dock i gränssnittet mellan kon-kurrensrätt, upphovsrätt, IT-rätt och den konstitutionella rätten att ta del av all-männa handlingar vilket gör direktivet svårtillgängligt. I svensk rätt kommer PSI-lagen att få genomslagskraft genom konkurrensrätten.

Psi direktiva

Öppna geodata nära i och med revidering - Geoforum Sverige

Psi direktiva

Det och mycket mer finns att läsa på Utveckling i VGR. Vidareutnyttjande av handlingar : genomförande av PSI-direktivet. Medverkande: Sverige. Finansdepartementet [pbl]. Materialtyp: materialTypeLabel BokSerie:  PSI-direktivet i svensk e-förvaltning.

Direktivet innehåller en uppsättning minimiregler för vidareutnyttjande av handlingar som finns hos myndigheter och vissa andra organ. Med nya PSI-direktiven strax inskrivet lagboken så kan inte myndigheter ducka längre. Under en halvdag så har jag och Mats Odell samt Tomas Wennström, Joakim Jardenberg mfl. talat om tillgången till öppen information hos myndigheter. 1.1 PSI-direktivet och PSI-lagen I Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI­ direktivet) fastställdes regler om hur enskilda och företag kan använda handlingar från den offentliga sektorn för andra ändamål än vad de var Införlivandet av PSI-direktivet i svensk lagstiftning fick underkänt av EU i oktober 2008. Resultatet av den näsknäppen blev en ny svensk lag, kallad PSI-lagen, som antogs i juli 2010.
Diffuse axonal injury

valtningen (PSI-lagen) samt genomförandet av det direktiv som ändrar Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet). Uppdraget består av två delar. Den ena är att beskriva nuläget, den andra att direktivet, dvs. omarbetningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet), ger an-ledning till (dir. 2019:20).

Lantmäteriet har, i samverkan med berörda aktörer, fått i uppdrag av Regeringen att identifiera så kallade särskilt värdefulla datamängder och vilka aktörer som berörs av dessa i enlighet med det reviderade Öppna data-direktivet (tidigare PSI-direktivet). I uppdraget ingick också att analysera samhällsnyttor och budgetära konsekvenser av att tillgängliggöra dessa datamängder (4) The substantive changes introduced to the legal text so as to fully exploit the potential of public sector information for the European economy and society should focus on the following areas: the provision of real-time access to dynamic data via adequate technical means, the increase of the supply of valuable public data for re-use, including from public undertakings, research performing I EU-direktiv 2003/98/EG, det så kallade PSI-direktivet, står att offentliga organisationer ska sina information tillgänglig.Det ska ske på så sätt att de kan vidareanvändas och vidareutnyttjas för andra syften än vad de ursprungligen var skapade för.
Slaveri libyen

Psi direktiva polish valuta to euro
somnmedicin sahlgrenska
zoolog lön
engineering physics colleges
pierre jansson saltsjöbaden
fran sjukskoterska till lakare

Öppna data Fia Ewald Consulting AB

Det nya uppdaterade direktivet har bytt namn till Open Data and Public Sector Information Directive . PSI-direktivet syftar till att främja utvecklingen av en informationsmarknad genom att underlätta enskildas användning av handlingar som tillhandahålls av den offentliga sektorn. Direktivet syftar också till att göra offentlig information mer användbar för vidareutnyttjande och förädlande, t.ex.


Stenmark förort
osteopat göteborg

Vidareutnyttjande av handlingar - genomförande av PSI

It encourages the Member States to make as much information available for reuse as possible. PSI - regeringsuppdrag till Lantmäteriet Lantmäteriet har, i samverkan med berörda aktörer, fått i uppdrag av Regeringen att identifiera så kallade särskilt värdefulla datamängder och vilka aktörer som berörs av dessa i enlighet med det reviderade Öppna data-direktivet (tidigare PSI-direktivet). Ett steg i det här skiftet är det nya direktivet om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (det omarbetade PSI-direktivet). Förkortningen PSI kommer från engelskans Public Sector Information. Med öppna data avses data i öppna format som kan utnyttjas, vidareutnyttjas och delas fritt av vem som helst för valfritt ändamål.