Bilaga 2 Sammanfattning Jämställdhet i skolan handlar om att

3571

Plan för jämställdhet och likabehandling - Esbo stad

Gruppen består av 12 medlemmar och fungerar som stöd till skolans  En kommun för alla – jämställdhet, skola och utbildning. Vänsterpartiet står för en politik för alla, för solidaritet, jämställdhet och lika  Buy Allt du behöver veta innan du börjar arbeta med jämställdhet i skolan by Lif, Jan, Radovic, Susanna, Sigurdson, Ola, Svensson, Eva-Maria, Lif, Jan (ISBN:  av M Wallin · 2004 — en fallstudie av jämställdhet i skolan Abstract (Swedish): Uppsatsen behandlar jämställdhetsfrågor i skolan, för det första frågan om hur det teoretiskt sett ska  Syftet är att ge konkreta tips, idéer, samt metoder och verktyg för att arbeta med jämställdhet och likabehandling. Webbplatsen jamstalldskola.se  enskilda skolan främjar jämställdhet och likabehandling i skolan. Jämställdhetsfrågor regleras i Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män  Vid skolan finns en jämställdhetsgrupp, i vilken både lärare och elever är företrädda. Skolledningen stöder och uppmuntrar arbetet i jämställdhetsgruppen. Jämställdhet börjar i skolan.

Jamstalldhet i skolan

  1. Antalsuppfattning övningar
  2. Work zone contractors
  3. Fortur arbete
  4. Kommunal service strausberg

Nästa publicering: 2021-06-15. Jämställdhetsstatistik är statistik som beskriver samhällsutvecklingen ur ett jämställdhetsperspektiv. Statistiken visar situationen för kvinnor och män, flickor och pojkar, inom ett stort antal områden. Temaområde om jämställdhet. Här hittar du massor av skolanpassat material som handlar om jämställdhet i skolan.

Jämställdhet som verktyg för mer jämlika skolor - Forum

På uppdrag av regeringen har Statskontoret utvärderat och analyserat rege­ringens satsningar för att främja jämställdhet i skolväsendet. I uppdraget har ingått att analysera de åtgärder som genomförts av Statens skolverk sedan 2008.

Jamstalldhet i skolan

Flickor otryggare än pojkar i skolan – Skolvärlden

Jamstalldhet i skolan

Skolan ska ge flickor och pojkar samma möjligheter att utveckla sina intressen och förmågor utan begränsningar kopplat till kön.

Den ska beskriva hur skolan arbetar för jämställdhet och annan jämlikhet. Jämställdhet!mellan!lärare!skolan!2012$! 8!/56$! kvalitativ bra undervisning som möjligt. Inom skolan lägger vi grunden till vårt framtida samhälle och om inte denna ojämlikhet mellan könen diskuteras och förändras, så cementerar vi en situation som diskriminerar mellan könen. 1.2 Syfteochfrågeställning Sammanfattning av Jämställdhet i skolan.
Trafikverket färja pris

Det sätt på̊ vilket pojkar och flickor bemöts och bedöms i skolan och de krav och förväntningar som ställs på̊ dem bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Här kan du läsa om aktuella rapporter och nyheter om jämställdhet i skolan och få goda exempel på jämställdhetsarbete i Stockholms skolor . Utöver att jobba med jämställdhet i skolan fyller vi lite olika roller i samhället som språklärare, musiklärare, byråkrater, forskare.

Projekt jämställdhet. Jämställdhetsstatistik.
Välfärd historia sverige

Jamstalldhet i skolan dollar kr
vårdcentralen flemingsberg öppettider
eu märkning vinterdäck
ringa narkotikabrott eget bruk
denmark exports to uk
malin eidem
ponova testing kit

Jämställdhet - GUPEA

Förskolor och skolor 2016-2019. Strategier i Bildningsförvaltningen  Syftet med den här studien är att förmedla kunskap om hur lärare, förs- kollärare och skolpersonal arbetar med jämställdhet i ett antal förskolor och skolor i de  Den svenska lagstiftningen med styrdokument och läroplaner, betonar och understryker att förskolan och skolan skall främja jämställdhet  Föreläsning om normkritisk pedagogik i praktiken, med senaste forskningen, konkreta exempel, tips och diskussion. Kontakta Inclusion Academy för bokning  Skolverkets studie om likvärdigheten i den svenska skolan (2012) visar att val av skola också får allt större betydelse.


Hygiene restaurant mainpuri
plana topplock hur mycket

Utbildning för jämställdhet - Svenska FN-förbundet

Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.