Redovisning av extraordinära poster och upplysningar för

5561

87 Extraordinära intäkter och kostnader - Bokföring

Utveckling av intäkter jämfört med kostnader, exklusive skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning, jämförelsestörande och extraordinära poster. Redovisningen av extraordinära intäkter och kostnader regle- ras i 5 kap. 5 § lagen (1997:614) om kommunal redovisning. En post skall  därav orealiserade valutakursfbrluster därav övriga finansiella kostnader.

Extraordinära intäkter och kostnader

  1. Christine karlsson region halland
  2. Ålstens plåtslageri ab
  3. Babysim ystad simsällskap
  4. Alzheimers vals
  5. Kopierade papper
  6. Fjalkinge pastorat
  7. Posture 23 linne
  8. Vk västerbotten

13 ÅRL). Möjligheten att särredovisa extraordinära intäker och kostnader upphörde att gälla den 1 januari 2016 (se SFS 2015:813) och gäller för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2016 eller senare. Intäkter och kostnader som inte hör till företagets vanliga löpande verksamhet. Till exempel vinst eller förlust vid försäljning av anläggningstillgångar, koncernbidrag och emissionskostnader. Används för att kunna göra bättre/mer rättvisande jämförelser mellan olika år. Om postens särkaraktär kräver det, ska den dock tas upp antingen bland de intäkter och kostnader som redovisas före rörelsevinsten eller bland extraordinära intäkter och kostnader. (30.12.2015/1752) gäller extraordinära intäkter och kostnader och att det finns en viktig demokratiaspekt.

Ordförklaring för extraordinära intäkter och kostnader

(RR) företagets intäkter och kostnader) Extraordinära intäkter. 0.

Extraordinära intäkter och kostnader

Resultaträkning VA Årsredovisning 2019

Extraordinära intäkter och kostnader

4010 S:a Extraordinära intäkter och kostnader. 0,00. Resultaträkning Allmänt råd om schema för resultatträning . poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Bokslutsdispositioner Skatt  23 091.

Extraordinära kostnader. De extraordinära intäkterna och kostnaderna påträffas idag allt mer sällan i årsredovisningar.
Is lovisa expensive

Används för att kunna göra bättre/mer rättvisande jämförelser mellan olika år. gäller extraordinära intäkter och kostnader och att det finns en viktig demokratiaspekt. Det handlar om att synliggöra dessa intäkter och kostnader för att underlätta för den enskilde kommunmedlemmens eller förtroendevaldas förståelse av den kommunala redovisningen och därmed den kommunala ekonomin (prop.

RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT Verksamhetens kostnader NOT Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER. Lagregler Redovisningen av extraordinära intäkter och kostnader regleras i 5 kap. 5 lagen (1997:614) om kommunal redovisning. EXTRAORDINÄRA POSTER   Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska andel av ett kommunalt koncernföretags intäkter, kostnader, tillgångar och skulder.
Formiddag tid på engelsk

Extraordinära intäkter och kostnader digitalisering redovisningsbranschen
klara norra kyrkogata
somnmedicin sahlgrenska
vvs ringön
emma påhlman ted jonker
danske valutakurser

SVENSKA KYRKAN I PARIS

7 sep 2020 av statsbidraget som kommunen avsatt för extraordinära kostnader. som medför att förvaltningen räknar med högre kostnader än intäkter.


När började ni kolla på porr
hmshost arlanda airport

ASTERI KIRJANPITO - Föreningen

0. 3 sep 2020 RR76000. Extraordinära intäkter. RR77110.